Hướng dẫn cài đặt một số chức năng cho máy chủ NAS SYNOLOGY

hướng dẫn cài đặt một số chức năng cho máy chủ NAS SYNOLOGY

1. RAID là gì?

RAID (Redundant Array của Independent Disks), là hình thức ghép nhiều ổ đĩa cứng vật lý thành một hệ thống ổ đĩa cứng có chức năng gia tăng tốc độ đọc/ghi dữ liệu hoặc nhằm tăng thêm sự an toàn của dữ liệu chứa trên hệ thống đĩa hoặc kết hợp cả hai yếu tố trên.

2. RAID Hybrid Synology (SHR) là gì?

Synology DiskStation hỗ trợ nhiều loại raid khác nhau. Bạn có thể dễ dàng tạo ra một Volume RAID trên DiskStation bằng DiskStation Manager. Nhưng nếu bạn không chắc chắn sẽ sử dụng loại raid nào, hoặc đơn giản chỉ muốn có DSM sắp xếp mọi thứ cho bạn, Synology Hybrid RAID (SHR) sẽ là giải pháp. Nó không chỉ đơn giản hoá quá trình tạo volume mà cũng cung cấp một số linh hoạt mà công nghệ truyền thống RAID có thể không đáp ứng được.

Ví dụ:

hướng dẫn cài đặt một số chức năng cho máy chủ NAS SYNOLOGY

Tuy nhiên, theo cùng một kịch bản, SHR sẽ xác định rằng một volume RAID 1 có thể được tạo ra và cung cấp cho bạn thêm một dung lượng lưu trữ 140GB.

hướng dẫn cài đặt một số chức năng cho máy chủ NAS SYNOLOGY hướng dẫn cài đặt một số chức năng cho máy chủ NAS SYNOLOGY

Khi bạn thêm một ổ cứng vào volume hiện có có, SHR sẽ điều chỉnh kích thước volume đến trạng thái tối ưu. Như vậy, RAID 1 được tạo ra trong các hình ảnh trước đó sẽ được chuyển thành RAID 5 để cung cấp dung lượng lưu trữ lớn hơn. SHR cung cấp một không gian 960GB như hình dưới đây, trong khi các công nghệ RAID truyền thống chỉ cung cấp một nữa kích thước.

hướng dẫn cài đặt một số chức năng cho máy chủ NAS SYNOLOGY hướng dẫn cài đặt một số chức năng cho máy chủ NAS SYNOLOGY

SHR cung cấp một đĩa bảo vệ dữ liệu và tính mở rộng linh hoạt cho một không gian âm lượng tối ưu khi bổ sung một đĩa cứng lớn hơn.

3. Tạo một Storage Pool trên DiskStation Synology.

Trên Synology DiskStation, bạn có thể tạo ra một bộ lưu trữ dữ liệu (Storage Pool). Thực hiện các bước sau:
Bước 1: Ðể tạo ra một Storage Pool RAID, bấm chuột vào Main Menu > Storage Manager.

hướng dẫn cài đặt một số chức năng cho máy chủ NAS SYNOLOGY

hướng dẫn cài đặt một số chức năng cho máy chủ NAS SYNOLOGY

Bước 2: Giao diện Storage Manager xuất hiện, bên trong Storage Manager bạn bấm chuột vào Storage Pool.

hướng dẫn cài đặt một số chức năng cho máy chủ NAS SYNOLOGY

Bước 3: Từ màn hình Storage Pool chọn nút Create

hướng dẫn cài đặt một số chức năng cho máy chủ NAS SYNOLOGY

Bước 4: Tiếp theo chọn Better performance và bấm NEXT tiếp theo.

hướng dẫn cài đặt một số chức năng cho máy chủ NAS SYNOLOGY

Bước 5: Ở phần này bạn chọn RAID 1, vì lắp 2 ổ cứng. Tiếp tục bấm NEXT

hướng dẫn cài đặt một số chức năng cho máy chủ NAS SYNOLOGY

Bước 6: Bạn add 2 ổ cứng qua Storage Pool bằng cách bấm chuột trái kéo thả.

hướng dẫn cài đặt một số chức năng cho máy chủ NAS SYNOLOGY

Bước 7: Tiếp theo bấm NEXT và chọn OK

hướng dẫn cài đặt một số chức năng cho máy chủ NAS SYNOLOGY

Bước 8: Bạn chọn NO (lắp ổ cứng mới), YES (ổ cứng đã sử dụng). Tiếp theo chọn NEXT

hướng dẫn cài đặt một số chức năng cho máy chủ NAS SYNOLOGY

Bước 9: Tiếp theo bấm Apply tiến hành tạo Storage Pool.

hướng dẫn cài đặt một số chức năng cho máy chủ NAS SYNOLOGY

Tạo bộ chứa dữ liệu Storage Pool thành công.

2. Tạo volume lưu trữ dữ liệu trên Synology DiskStation

Bạn có thể tạo ra volume như sau:

hướng dẫn cài đặt một số chức năng cho máy chủ NAS SYNOLOGY

Bước 1: Ðể tạo ra một volume RAID, bạn vào Main Menu /Storage Manager /Storage. Nhấp chuột vào Create và thực hiện theo hướng dẫn Volume Creation Wizard để tạo ra volume lưu trữ dữ liệu (Volume).

hướng dẫn cài đặt một số chức năng cho máy chủ NAS SYNOLOGY

Bước 2: Bấm Next bước tiếp theo.

hướng dẫn cài đặt một số chức năng cho máy chủ NAS SYNOLOGY

Bước 3: Bạn đặt tên volume, chọn Max dung lượng bấm Next.

hướng dẫn cài đặt một số chức năng cho máy chủ NAS SYNOLOGY

Bước 4: Bạn bấm Next tiếp theo.

hướng dẫn cài đặt một số chức năng cho máy chủ NAS SYNOLOGY

Bước 5: Bạn bấm Apply tiến hành tạo volume

hướng dẫn cài đặt một số chức năng cho máy chủ NAS SYNOLOGY

Quá trình tạo volume thành công!

Xem tiếp phần 3: Hướng dẫn tạo thư mục chia sẽ dữ liệu trên NAS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0357 222 161